Frysk Toerisme Kongres 3 november 2011

Moderator Jaap Jepma, die de touwtjes goed in handen had, laat toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries aan het woord. Tussen hen in Paul van Gessel, baas van Fryslân Marketing.

Constateringen door journalist Albert Hendriks van Friesland Holland Nieuwsdienst op het Frysk Toerisme Kongres 3 november 2011 bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden:

 

Door met lezen
4186 Hits

Geef natuur de ruimte op braakliggende Friese industrieterreinen

Natuurlijke camouflage in Heeg (bungalowpark Pharshoeke).

Groen Links wil Fryslân aantrekkelijker maken voor inwoner en toerist

BOLSWARD (NL) – Bas Gerdingh, die voor Groen Links in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân zit, wil de natuur haar gang laten gaan op braakliggende bedrijventerrein en woningbouwlocaties in de zuidwesthoek van de provincie.

Door met lezen
3868 Hits

Grien Manifest : toerisme speelt grote rol bij versterking plattelandseconomie

Natuur en toerisme verdragen elkander uitstekend: met een elektrosloep van Ulbe Postma door Nationaal Park De Alde Feanen. Info: www.friesewoudenroute.nlGrote kansen voor Friese Wouden en Gaasterland

LEEUWARDEN (NL) – De Provinciale Commissie voor het landelijk gebied (PCLG) heeft voorstellen gedaan hoe om te gaan met de doelen voor het landelijk gebied in tijden van financiële krapte. Dit met als motto ‘Wát je doet, doe dat goed’.

Door met lezen
3038 Hits

PvdA zoekt wethouder met pompeblêd

Voor recreatiegemeente Súdwestfryslân (Sneek en omstreken)

SNEEK (NL) – Door het vertrek van Andries Ekhart van Súdwest-Fryslân naar de gemeente Leeuwarden gaat de PvdA op zoek naar een nieuwe wethouder. De vakantieperiode wordt benut om een nieuwe fulltime wethouder te selecteren die op 22 september 2011 zal worden geïnstalleerd.

Door met lezen
4222 Hits

Geouwehoer om een attractie

De bezienswaardigheid van het jaar aan de Friese IJsselmeerkust, de voormalige Deense gastanker van sloepenbouwer Aldert Idzinga uit Bakhuizen, moet weg.

In “zeehaven” Stavoren

STAVOREN (NL) – Hanzestad Stavoren raakt een attractie kwijt: het zeeschip Varia Nova van de sloepenbouwer Aldert Idzinga.

Door met lezen
4419 Hits