Actieve Leeuwarder stadsmarketeers kappen ermee

Geen subsidie meer

Directrice drs. Cindy Ras (links) vermarkte Leeuwarden, en daarmee ook Fryslân, op een innovatieve en actieve wijze. Haar organisatie ging heel goed met de pers om en ging de boer op, zoals hier in het Eden Oranje Hortel bij de introductie van de stadsscooter. Aldoende kreeg Leeuwarden de uitstraling van een culturele hoofdstad en winkelstad.

Directrice drs. Cindy Ras (links) vermarkte Leeuwarden, en daarmee ook Fryslân, op een innovatieve en actieve wijze. Haar organisatie ging heel goed met de pers om en ging de boer op, zoals hier in het Eden Oranje Hortel bij de introductie van de stadsscooter. Aldoende kreeg Leeuwarden de uitstraling van een culturele hoofdstad en winkelstad.

LEEUWARDEN (NL) – Niet logisch dat een stadspromotieorganisatie die goed scoorde bij de landelijke pers, en dientengevole ook bij het publiek, de grijze container in gaat. Marketing Leeuwarden is dat tragische lot beschoren. 'Kijk, dat is 't mooie van Leeuwarden’ wordt ter aarde besteld. 

Directeur drs. Cindy Ras: “Het bestuur van Marketing Leeuwarden ziet zich tot haar grote spijt genoodzaakt om de activiteiten van Marketing Leeuwarden stop te zetten. De reden is het wegvallen van de subsidies per 1 januari 2012. Hierdoor kan het projectbureau in de huidige vorm niet langer worden gefinancierd. Ook is er geen financiële  basis voor een afgeslankte organisatie.”


Marketing Leeuwarden, voorheen Expeditie Leeuwarden, is in 1998 als stadsmarketingorganisatie opgericht op initiatief van het gemeentebestuur en een groot aantal betrokken burgers en instellingen in Leeuwarden.  Ze werd gesubsidieerd door de gemeente Leeuwarden. Het bedrijfsleven betaalde mee aan de campagnes. Daarnaast ontving de organisatie de afgelopen jaren een projectsubsidie van de provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland met een looptijd van 3 jaar.

Mevrouw Ras: “Marketing Leeuwarden heeft de stadsmarketing een enorme impuls kunnen geven. Er is veel bereikt op het gebied van de promotie, imagoverbetering en de naamsbekendheid van Leeuwarden. Inwoners van Leeuwarden én Friesland zijn de afgelopen jaren positiever geworden over de stad. Er zijn activiteiten en campagnes uitgevoerd op gebied van Wonen, Werken, Vrije Tijd en Kennis. Marketing Leeuwarden heeft jaarlijks een forse bijdrage uit de markt gerealiseerd in geld en middelen. Er is een groot en solide netwerk opgebouwd met de producteigenaren en stakeholders in Leeuwarden en is er constructief samengewerkt.  Door de korte lijnen naar onze netwerkpartners in de stad en regio kon Marketing Leeuwarden snel en gericht gezamenlijk acties opzetten en uitvoeren.”
 
De gemeente Leeuwarden kiest voor 2012-2014 een andere strategie voor de citymarketing, mede gelet op het streven om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Daarom zal Marketing Leeuwarden in de huidige opzet, als zelfstandige organisatie, het werk per 1 januari 2012 neerleggen.

“Binnen het lopende projectbudget werkt Marketing Leeuwarden begin 2012 aan de afronding van het SNN-project. Tevens draagt Marketing Leeuwarden zorg voor een goede overdracht van wat is opgebouwd aan producteigenaren,” zo de directrice.

Stadspromotor Cindy Ras. Einde verhaal, omdat de gemeente Leeuwarden een andere koers wil varen. Welke en wat die gaat opleveren is nog vaag, maar zeker is wel dat deze dame en haar medewerkers goed scoorden met hun ideeën over de marketing van Ljouwert en Fryslân. Ze bedienden zich van een Amsterdamse aanpak: trendy en actief.

Stadspromotor Cindy Ras. Einde verhaal, omdat de gemeente Leeuwarden een andere koers wil varen. Welke en wat die gaat opleveren is nog vaag, maar zeker is wel dat deze dame en haar medewerkers goed scoorden met hun ideeën over de marketing van Ljouwert en Fryslân. Ze bedienden zich van een Amsterdamse aanpak: trendy en actief.

Activiteiten en resultaten Marketing Leeuwarden
Marketing Leeuwarden heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd,” licht bestuurslid Andries van Weperen toe. “De organisatie heeft diverse activiteiten opgezet en veel resultaat bereikt. Een opsomming:
1. Een aanhoudende stroom van free publicity in landelijke, regionale en lokale media over alles wat Leeuwarden te bieden heeft waardoor miljoenen mensen worden bereikt, mensen de stad komen bezoeken en inkomsten voor de stad opleveren. Jaarlijkse waarde minimaal € 180.000,-. Denk aan o.a. VT Wonen, Telegraaf, NRC Next, Margriet, RTL4.

2. Productontwikkeling op het gebied van toerisme, de woningmarkt en op het gebied van werkgelegenheid. Waaronder de toeristische brochure in Nederlands, Engels en Duits (totaal 85.000 ex per jaar).

3. Het ontwikkelen van activiteiten en het stimuleren van netwerkvorming rond de domeinen Wonen, Werken, Vrije Tijd en Kennis in samenwerking met tientallen stakeholders.

4. Het initiatief ‘Cure and Care’ van domein Werken dat heeft geresulteerd in een lectoraat bij NHL. Door domein Werken zijn de grote bedrijven in de zorgsector in Leeuwarden bij elkaar gebracht.

5. Vanuit Domein Werken zijn de bijeenkomsten voor startende ondernemers in Leeuwarden geïnitieerd.

6. Het ter beschikking stellen van tassen voor nieuwe studenten in Leeuwarden.

7. Het realiseren van het platform Living Leeuwarden waarin vacatures worden gecombineerd met aantrekkelijke informatie over het wonen, werken en leven in Leeuwarden.

8. Het genereren van marktbijdragen voor diverse projecten waardoor het committment van het bedrijfsleven verder is toegenomen.

9. Verspreiding en productie van uiteenlopende producten binnen Leeuwarden, Friesland en Nederland, zoals ondermeer de evenementenkalender en de toeristische brochure.

10. Het op eigen initiatief en op verzoek leveren van actuele kopij aan een groot aantal media.

11. Een aanhoudende investering in de imagoverbetering van Leeuwarden bij de inwoners, Friezen en de rest van Nederland.

12. Het onderhouden van persrelaties en het organiseren van persreizen.

13. Het (mee) ontwikkelen van strategische campagnes rond thema’s als Hofstad, elfsteden, beste binnenstad, etc.

14. Het opstarten van een marketing/communicatiewerkgroep rond de propositie Capital of Water technology.

15. Gecoördineerde promotie rond een breed scala van evenementen (inclusief de evenementenagenda) die in en rond de stad worden georganiseerd op het terrein van cultuur, sport, vrije tijd, wonen, etc.

16. Het maandelijks produceren van informatie voor op de elektronische informatieborden bij de invalswegen in de stad.

17. Het stimuleren van het zakelijk toerisme door de goede samenwerking die is opgebouwd met diverse partijen op dit terrein: hotels, congresorganisaties, etc.

18. Een Woonfestival neerzetten om de verkoop van woningen en de interesse voor wonen in Leeuwarden te stimuleren.

19. Een Hofstadfestival organiseren en coördineren waarbij wordt samengewerkt met meerdere evenementenorganisatoren.

20. Presentatie van Leeuwarden op beurzen, bijv. Libelle Zomerweek.

21. Korte lijnen naar tientallen netwerkpartners in stad en regio waardoor in korte tijd acties kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

22. Een social media campagne die laat zien dat Leeuwarden bruist.

23. De ontwikkeling van arrangementen met allerlei partners. Bijvoorbeeld het Nassau-arrangement met een waarde van € 60.000,-.

24. Realisatie van stijging bekendheid van de slogan ‘Kijk, dat is ’t mooie van Leeuwarden’ met 29% in drie jaar naar 72%.

25. Deelname aan beurzen die worden bezocht door relevante doelgroepen.

26. Coördinatie en in goede banen leiden van media-aandacht (RTL4/ publieke omroep).

27. Ondersteuning in de organisatie en coördinatie van externe projecten die een meerwaarde hebben voor de stad, bijvoorbeeld 538voorWarChild.

28. Realisatie van actueel en rechtenvrij beeldmateriaal van de stad.

29. Twee keer tweede geweest bij de Nationale Citymarketingtrofee verkiezing.

Meer detailinformatie: http://marketingleeuwarden.nl/

Helft hotelgasten ergert zich aan “brulapen” en ve...
ABIM-Classic 128 Exclusive voor mensen met veel we...