BTW-verhoging extra schadelijk voor Fries toerisme want veel gasten komen uit België en Duitsland

2.000 banen in recreatiesector op de tocht!

De Friese horeca- en recreatiesector heeft het al niet makkelijk door personeelskosten en overheidslasten die fors hoger zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Nu dreigt de regering het toeristisch Fryslân nog moeilijker te maken door de BTW te verhogen van 6 naar 21%. Vakanties dreigen veel duurder te worden met minder boekingen als gevolg en uiteindelijk, naast een geldelijk verlies, ook 2.000 banen minder.
De Friese horeca- en recreatiesector heeft het al niet makkelijk door personeelskosten en overheidslasten die fors hoger zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Nu dreigt de regering het toeristisch Fryslân nog moeilijker te maken door de BTW te verhogen van 6 naar 21%. Vakanties dreigen veel duurder te worden met minder boekingen als gevolg en uiteindelijk, naast een geldelijk verlies, ook 2.000 banen minder.

WOLVEGA (NL) – De RECRON, de belangenvereniging van 2.000 recreatieondernemers in Nederland, waarschuwt voor zeer ernstige gevolgen voor de Friese economie als de regering de BTW-verhoging van 6 naar 21% doorzet. Tweeduizend banen dreigen te verdampen.

Op 25 maart 2015 organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de mogelijke btw-verhoging van 6% naar 21% voor onder andere de recreatiesector. Deze verhoging heeft als doel meer banen creëren maar RECRON vreest juist het tegenovergestelde.
“De recreatiebranche vreest een fors banenverlies dat wel kan oplopen tot 2.000 in Friesland”, aldus Petra Ellens, regiomanager RECRON Friesland. “De klap is enorm, het dagelijks leven wordt fors duurder want ook levensmiddelen zouden onder het hoge tarief gaan vallen en daarbovenop komt dan ook nog eens de fors duurder geworden vakantie. In de praktijk zullen veel mensen de vakantie niet meer kunnen betalen.”

Onderzoeksrapport bevestigt banenverlies
Begin maart heeft de recreatiesector een onderzoeksrapport van NYFER aan de vaste kamercommissie voor Financiën aangeboden. Uit dit rapport bleek dat er landelijk 55.000 banen in de gastvrijheidssector verloren gaan bij de btw-verhoging. “Het is juist de bedoeling dat de btw-verhoging 100.000 nieuwe banen schept maar in de praktijk worden ze dus eerst te niet gedaan”, aldus Ellens.

De Friese horeca- en recreatiesector heeft het al niet makkelijk door personeelskosten en overheidslasten die fors hoger zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Nu dreigt de regering het toeristisch Fryslân nog moeilijker te maken door de BTW te verhogen van 6 naar 21%. Vakanties dreigen veel duurder te worden met minder boekingen als gevolg en uiteindelijk, naast een geldelijk verlies, ook 2.000 banen minder.
De Friese horeca- en recreatiesector heeft het al niet makkelijk door personeelskosten en overheidslasten die fors hoger zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Nu dreigt de regering het toeristisch Fryslân nog moeilijker te maken door de BTW te verhogen van 6 naar 21%. Vakanties dreigen veel duurder te worden met minder boekingen als gevolg en uiteindelijk, naast een geldelijk verlies, ook 2.000 banen minder.

RECRON pleit vurig voor behoud van het lage btw-tarief om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Bij afschaffing zullen gastvrijheidsbedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen, waardoor hun omzet daalt. Bovendien bestaat het risico dat gasten in België en Duitsland gaan recreëren, waar ze nog wel een laag btw-tarief hebben. Een dubbele klap voor de toeristisch sector, die van groot belang is voor Friesland, een zeer populaire vakantiebestemming van fietsende Belgen en varende Duitsers.

Politiek verkeerde keus
Jan Willem Russchen kan deze zorg alleen maar beamen. Als eigenaar van het recreatiecentrum De Wâldsang in Bakkeveen voelt dit kabinetsvoorstel als het zwaard van Damocles dat boven zijn bedrijf hangt. "De btw-belasting zal doorberekend moeten worden aan de gasten, de tarieven zullen dus fors stijgen zonder dat daar iets tegenover staat voor de gasten, zij zullen korter verblijven of zelfs wegblijven met alle gevolgen van dien". Ook de slager, bakker, supermarkt en het zwembad in het dorp zullen de gevolgen merken waardoor de leefbaarheid afneemt. “Een politiek verkeerde keus” aldus Russchen, “juist omdat je werkgelegenheid weghaalt bij jongeren en lager-opgeleiden die elders niet tot nauwelijks aan de slag kunnen op het platteland.”

De vlaggen kunnen halfstok als Den Haag voet bij stuk houdt.
De vlaggen kunnen halfstok als Den Haag voet bij stuk houdt.

Oproep om naar hoorzitting te komen
De Tweede Kamer houdt op 25 maart een belangrijke hoorzitting over de toekomst van het belastingstelsel. RECRON is bij de hoorzitting aanwezig en heeft haar leden opgeroepen mee te gaan. “Met de opening van het nieuwe seizoen en het drukke Paasweekend voor de deur laten niettemin verschillende ondernemers hun bedrijf in de steek om tijd te maken voor deze hoorzitting”, aldus Ellens, waarmee de urgentie van deze discussie onderstreept wordt.

Informatie
www.recron.nl
www.frieslandtravel.com
www.frieslandholland.nl

Buitenlanders verbaasd over negatieve houding van ...
Nieuwe grensborden: Frysklân met domeinnaam vanhar...