Discussie over parkeren in de binnenstad van Bolsward en Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân

Alleen terrassen, voetgangers en fietsen in de benauwde Bolswarder binnenstad?
Alleen terrassen, voetgangers en fietsen in de benauwde Bolswarder binnenstad?

BOLSWARD (NL) – Iedereen heeft wel een mening over het parkeren in de grotere plaatsen. Zo vindt de één de parkeertarieven te hoog, geeft de ander aan dat er meer parkeerplekken in het centrum moeten of juist meer gratis plaatsen net buiten het centrum. In het najaar gaat Súdwest-Fryslân in gesprek met ondernemers en bewoners over het parkeren in beide stadscentra.

Voor ondernemers en bewoners van de binnensteden is het belangrijk dat het parkeren goed is geregeld. Maar wat voor een winkelier de beste oplossing is, pakt voor bewoners niet altijd handig uit. Verschillende partijen hebben vaak verschillende belangen. Zo willen winkeliers goed bereikbaar zijn, maar zien bewoners van het centrum liever dat bezoekers net buiten het centrum parkeren. Zodat er minder verkeersdrukte is.

Alleen terrassen, voetgangers en fietsen in de benauwde Bolswarder binnenstad?
 

Varianten uit andere steden
In het najaar vinden hierover gesprekken plaats. Het is de bedoeling dat tijdens deze gesprekken duidelijk wordt hoe het parkeren in de binnensteden geregeld moet worden. Tijdens het eerste gesprek wordt uitgelegd hoe het nu is geregeld en waar de gemeente tegen aan loopt. Hier kunnen ondernemers en bewoners hun standpunt ook naar voren brengen. Om te laten zien hoe Súdwest-Fryslân het parkeren kan regelen worden verschillende varianten in andere steden voor het voetlicht gebracht. Het bestuur: “Bij het tweede gesprek willen we uiteindelijk een keuze gaan maken voor één van de varianten. Deze werken we vervolgens verder uit in de parkeervisie. Na de zomer nodigen we ondernemers en inwoners uit de stadscentra van Sneek en Bolsward uit voor deze gesprekken.”


Informatie over Sneek en Bolsward:
www.sneekholland.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.provinciefriesland.frl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl

Alleen terrassen, voetgangers en fietsen in de benauwde Bolswarder binnenstad? Alleen terrassen, voetgangers en fietsen in de benauwde Bolswarder binnenstad?
Alleen terrassen, voetgangers en fietsen in de benauwde Bolswarder binnenstad?
Weer twee medewerkers weg bij Merk Fryslân
Le Boat investeert 15 miljoen in charterjachten va...