Friese Turfroute-promotors op bezoek bij Duitse collega’s

Duitse erfgoedbewakers getriggerd door heropening Polderhoofdkanaal

 

Een impressie van de Duitse Turfroute.
Een impressie van de Duitse Turfroute.

ELISABETHFEHN (D) – Achterelkaar kruiwagens vol goed nieuws over de Turfroute. De Friese Turfroute wordt uitgebreid met het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop. De Turfroute is in 2015 geheel 1,30 m diep (nu gedeeltelijk, maar in ieder geval overal 1,10 m diep) en is daarmee dan ook bevaarbaar voor grote motorjachten. De instandhouders van de eeuwenoude Turfroute, het bestuur van de Stichting De Nije Kompanjons bestaat 40 jaar. Met behulp van het Friese Merenproject komt er een feestmoment in Gorredijk, de bakermat van de organisatie. Turf is het thema. De laatste goede ontwikkeling is de connectie met Duitsland. Bestuurslid en PR-man Sieger Mulder uit Oldeberkoop bericht er over.

“In het plaatsje Elisabethfehn zo’n 20 Km ten zuidoosten van het stadje Leer in noordwest Duitsland ligt een kanaal als onderdeel van een uitgebreid vaargebied in dat deel van de Bondsrepubliek. Dat kanaal, het Elisabethfehnkanaal vormt de verbinding via de rivier de Leda met de Eems en Dollard. Naar het zuiden met het Küstenkanal dat via de zuidelijke Eems toegang geeft tot Drenthe en langs de Turfroute naar Friesland. Veel watersporters gebruiken de route om naar Noord-Nederland te varen, tot zelfs het watergebied van Friesland. Men kijkt met name naar de Turfroute in Friesland, omdat de geschiedenis van het gebied en de kanalen daar veel lijkt op die van het gebied rondom Elisabethfehn.”

Een impressie van de Duitse Turfroute. Een impressie van de Duitse Turfroute.
Een impressie van de Duitse Turfroute.

Donkere wolken
“Het Elisabethfehnkanal dreigt als doorvaartkanaal gesloten te worden, omdat een van de belangrijkste sluizen moet worden gerepareerd en daarvoor de gelden niet beschikbaar dreigen te worden gesteld. Het beleid ten aanzien van dergelijke calamiteiten lijkt daar nogal wat rigider te zijn dan in onze noordelijke provincies, reden waarom men ons vroeg onze ervaringen hieromtrent met hen te delen. De gastheren waren leden van een actiegroep die zich inzet voor het open houden van het kanaal, onder leiding van Anne Klöver, een journaliste die voor plaatselijke kranten en de NDR werkt. Naast haar staat Egon Buß, een gepensioneerde binnenschipper die bijna alle bevaarbare rivieren en kanalen in Duitsland kent. Het enthousiasme waarmee deze beide mensen zich voor hun zaak en hun gebied inzetten werkt aanstekelijk.”

Een impressie van de Duitse Turfroute. Een impressie van de Duitse Turfroute.
Een impressie van de Duitse Turfroute.

Voorrang
“Voor een groep van 60 toehoorders hield ik een verhaal over de geschiedenis van de Turfroute in Friesland en hoe die route tegen de verdrukking in open kon worden gehouden. Tijdens de vele vragen van de toehoorders bleek dat er nogal wat verschil is in de betrokkenheid van provincie en gemeenten bij de watersport in het algemeen en die voor de Turfroute in het bijzonder bij beide gebieden. Het feit dat bij het niet meer functioneren van een brug deze wordt open gezet en voorrang aan het vaarverkeer wordt gegeven, waardoor het wegverkeer maar een andere (om)weg moet zoeken, wekte verbazing. In Duitsland wordt er dan een groot bord “GESPERRT!!” neer gezet, waarbij het vaarverkeer, vaak onaangekondigd wordt stilgelegd. Het verhaal over het Polderhoofdkanaal werd (uiteraard) ook met grote belangstelling gevolgd.”

Een impressie van de Duitse Turfroute. Een impressie van de Duitse Turfroute.
Een impressie van de Duitse Turfroute.

Overeenkomsten
“In Elisabethfehn bevindt zich een veenmuseum, dat in opzet veel lijkt op dat in Nij Beets. De wijze waarop het veen indertijd werd afgegraven verschilde overigens nogal van die in ons turfroutegebied. De daarbij gebruikte machines zijn indrukwekkend en de wijze waarop de turf werd verwerkt interessant om kennis van te nemen.
De Nije Kompanjons willen trachten een samenwerkingsverband aan te gaan met de organisatie in Elisabethfehn. Niet alleen om van elkaar te leren hoe een route kan worden beheerd, maar ook om over en weer toeristen voor beide gebieden te interesseren.
Wellicht is het voor het openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets interessant om eens kennis te nemen met het Moor und Fehnmuseum daar. Ik heb het bestaan van het museum in Nij Beets aangegeven en vertegenwoordigers van de Duitse organisatie uitgenodigd voor een tegenbezoek, waarbij nader afspraken worden gemaakt over de wijze waarop we kunnen samenwerken. Al met al een interessant bezoek aan een bijzondere streek. Navolging zal zeker erg nuttig zijn!”

Info: www.elisabethfehnkanal.de/
www.turfroute.nl
www.goudenfriesewouden.nl

Neem uw café onder de loep!
Vergaande samenwerking Ottenhome Heeg en Stayokay ...