Tourist Info Fryslân

WOLVEGA (NL) – Het ongesubsidieerde bureau voor toerisme Friesland Holland Tourist Information & Travel Service eist onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de nieuwe handelsnaam Tourist Info Fryslân van de door de provincie Fryslân gesubsidieerde VVV Fryslân. René van der Weide, directeur van VVV Fryslân en Tourist Info Fryslân in Leeuwarden, heeft hierover een brief ontvangen van Friesland Holland.

Directeur Albert Hendriks: “23 April 2012 ontvingen wij een persbericht van VVV Fryslân waarin melding wordt gemaakt van de naamswijziging van VVV Fryslân in Tourist Info Fryslân. Deze naam lijkt naar mijn mening, en ook naar de mening van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, erg veel op onze handelsnaam, Friesland Holland Tourist Information & Travel Service. Deze handelsnaam gebruiken wij al 16 jaar. De door VVV Fryslân gekozen nieuwe handelsnaam zit helemaal besloten in onze handelsnaam, namelijk Tourist Info(rmation) Fryslân (Friesland). Omdat de dienstverlening van VVV Fryslân in grote lijnen hetzelfde is als de onze, namelijk informatievoorziening aan toeristen en het verzamelen van bedrijfsgegevens van toeristische ondernemers in Friesland, ontstaat grote verwarring bij zowel de consument als de zakelijke relatie.”

Eis
Hendriks: “Wij willen op geen enkele wijze geassocieerd worden met het nieuwe Tourist Info Fryslân en de daarmee verbonden VVV-perikelen. Veel VVV’s verkeren in financiële problemen; veel VVV-kantoren zijn of worden gesloten. Daar willen wij niets mee te maken hebben, niet direct, niet indirect via Tourist Info Fryslân, waarvan men zou kunnen denken dat het Friesland Holland Tourist Information & Travel Service betreft. Onze goede reputatie wordt schade toegebracht door de lancering van de misleidende handelsnaam Tourist Info Fryslân door VVV Fryslân. De ondervonden schade verhalen wij op VVV Fryslân indien zij niet onmiddellijk stopt met het gebruikmaken van de naam Tourist Info Fryslân. Mocht VVV Fryslân 23 april 2012 geen gehoor geven aan ons verzoek, dan nemen wij morgen, 24 april 2012, gepaste juridische stappen.”

Info: www.frieslandholland.nl

www.frieslandhollandtravel.nl

 

PERSBERICHT VVV Fryslân

 

Leeuwarden 23 april 2012


VVV Fryslân gaat verder als Tourist Info Fryslân

Na een jaar werken aan de informatievoorziening voor toeristen kiest het provinciale dienstencentrum voor een andere naam. ‘Het VVV merk zat ons in de weg’ aldus René van der Weide, directeur van VVV Fryslân. ‘Om voluit aan onze doelstelling te kunnen werken hebben we er afscheid van genomen.’

Het VVV merk is een zeer sterk merk. Tijdens de aanloop naar het provinciale dienstencentrum is er dan ook voor gekozen het merk te koppelen aan de op te richten toeristische organisatie. Het merk brengt echter wel enige beperkingen met zich mee. Zo mag VVV Fryslân als formulenemer niet opereren in de werkvelden van de andere formulenemers. ‘Dit betekent dat wij niet kunnen communiceren met een groot deel van de toeristische ondernemers in Fryslân. En dat geldt ook voor ondernemers die niet lid zijn van een formulenemer’, vertelt René van der Weide.

De organisatie is momenteel volop bezig om de bedrijfsgegevens van alle toeristische ondernemers te verzamelen. De ondernemers kunnen hun gegevens zelf via internet aanleveren en bijhouden waardoor ze straks gratis te vinden zijn op het nieuwe toeristische webportaal van Fryslân. ‘Vanwege het VVV merk mogen wij een groot deel van de ondernemers echter niet benaderen, waardoor het verzamelen van alle toeristische informatie onmogelijk wordt’, vertelt de directeur.

VVV Fryslân zal in de toekomst verder gaan onder de naam Tourist Info Fryslân. Er is gekozen voor de naam Tourist Info Fryslân omdat deze exact weergeeft waar het om draait : de informatievoorziening voor toeristen. De belangrijkste taak blijft het op een uniforme en herkenbare wijze distribueren van toeristische informatie zowel digitaal als via fysieke informatiepunten.

Voor gemeenten die veel belang hechten aan het VVV merk is het nog steeds mogelijk een VVV vestiging te openen door een formulenemer van VVV Nederland, of een agentschap onder een bestaande formulenemer, te worden. Ook deze vestigingen kunnen gebruik maken van alle producten van Tourist Info Fryslân.

VVV Fryslân zal per direct overstappen op de nieuwe naam Tourist Info Fryslân.

info: www.vvvfryslan.nl