Fryslân Marketing zet promotie eilanden voort met bedrijfsleven

Wadden VVV’s contra provinciaal marketingbureau

LEEUWARDEN (NL) – De Wadden VVV’s willen zelfstandig de promotie verzorgen voor de Waddeneilanden. Zij willen los van Fryslân. Promotiebureau Fryslân Marketing betreurt dit. Ook de Provincie Fryslân vindt een dergelijke versnippering niet effectief. De Provincie wil dat de eilanden samenwerken met Fryslân Marketing.

De samenwerking tussen de Wadden VVV’s is steeds een moeizame zaak geweest. Het leidde geregeld tot onderlinge conflicten. In 2009 traden VVV Texel en rederij TESO uit de Waddenfederatie. Toen VVV Ameland ook dreigde uit te treden moest de Waddenfederatie in januari 2011 stoppen.

Waddencampagne
Fryslân Marketing: “Afgelopen jaar heeft Fryslân Marketing daarom een speciale Wadden campagne ontwikkeld, waarin alle Wadden VVV’s zeiden te willen participeren. Organisatorisch en financieel kunnen de eilanden het uiteindelijk echter niet eens worden met Fryslân Marketing. Drie van de vijf VVV’s konden hun toegezegde bijdrage aan de campagne niet betalen. Zij vinden ook dat Fryslân Marketing teveel aandacht geeft aan andere Friese speerpunten als de promotie van de watersport, de Elfsteden en het toerisme naar ZO Fryslân.”
Provincie
Fryslân Marketing: “De Provincie Fryslân heeft de opdracht voor de toeristische promotie van Fryslân aan Fryslân Marketing gegeven. Over de resultaten daarvan is de Provincie tevreden. Uit een onlangs door de Grontmij uitgevoerd benchmark onderzoek blijkt dat Fryslân hierdoor sinds 2005 een twee keer zo grote groei in toeristische overnachtingen heeft kunnen realiseren dan de concurrentie.”

Speerpunten
Fryslân Marketing: “Speerpunten in de Fryslân promotie zijn de watersport, de Elfsteden, het Waddengebied en het woudengebied van ZO Fryslân. De samenhang van deze speerpunten is voor het toerisme naar Fryslân van groot belang. Versnippering dient te worden voorkomen, gezien de toenemende concurrentie. Bundeling van kennis, budgetten en promotieactiviteiten is het meest effectief.”

Subsidies
Fryslân Marketing: “Behalve een provinciale bijdrage beschikt Fryslân Marketing sinds 2010 over bijdragen van het SNN (Europese subsidie). De provinciale bijdrage is bovendien van belang als cofinanciering van de SNN subsidie. Door samen te werken met Fryslân Marketing zou een investering van een eiland VVV een veelvoud aan promotiegeld kunnen betekenen.”

Concurrerende VVV’s
Fryslân Marketing: “In het Waddengebied zien de VVV’s zich vaak als concurrenten van elkaar, omdat veel bezoekers afkomstig zijn uit de noordelijke provincies. Om nieuwe bezoekers aan te trekken uit de rest van Nederland en uit het buitenland heeft Fryslân Marketing campagnes opgezet voor het hele Waddengebied. Deze worden samen met bedrijven en organisaties uit het Waddengebied uitgevoerd. Zo loopt er op dit moment een Tv-serie “Tour de Wadden” op RTL4 en worden er persreizen en beurzen georganiseerd. Ook speelde een van de afleveringen van Moordvrouw op Vlieland.”

Collectief belang
Fryslân Marketing: “Fryslân Marketing is overtuigd van het grote belang van het toerisme op de Waddeneilanden en geeft dit een belangrijke plaats in haar campagnes. Fryslân Marketing is van mening dat de aandacht goed is verdeeld over de verschillende toeristische speerpunten van Fryslân. Fryslân Marketing vindt het jammer dat de eiland VVV’s geen oog hebben voor het collectieve belang en kiezen voor eigen belang en versnippering.”

Bedrijfsleven
Fryslân Marketing: “De promotiecampagnes zullen door Fryslân Marketing nu verder worden uitgevoerd met het toeristisch bedrijfsleven en andere organisaties in het Waddengebied. Fryslân Marketing houdt de deur open voor samenwerking met de Wadden VVV’s.”


Info marketingbureau provincie Friesland: www.fryslanmarketing.nl
Info bureau voor toerisme Friesland: www.frieslandholland.nl
Info ontwikkeling, productie, marketing en verkoop arrangementen in Friesland: www.frieslandhollandtravel.nl en www.meetingpointfryslan.nl

Friesland Holland eist onmiddellijke stopzetting g...
Superluxe groepsaccommodatie en Bed & Breakfast in...