Fryslân wil achterstand snel wegwerken: stimulering innovatie en export

NUON-miljoenen voor internationalisering toerisme, handel en industrie

PvdA-gedeputeerde Jannewietske de Vries lijkt de stadsomroeper van Sloten, Pieter Haringsma, te vragen om het van de daken te schreeuwen: “Innovatie en nieuwe afzetmarkten ontdekken is ook heel belangrijk voor de toeristische sector.”
PvdA-gedeputeerde Jannewietske de Vries lijkt de stadsomroeper van Sloten, Pieter Haringsma, te vragen om het van de daken te schreeuwen: “Innovatie en nieuwe afzetmarkten ontdekken is ook heel belangrijk voor de toeristische sector.”

LEEUWARDEN (NL) – Met ‘Wurkje foar Fryslân’ gaat de Provincie Fryslân de komende jaren een flinke impuls geven aan de Friese economie. Met de inzet van haar Nuon reserve (geld uit de verkoop van Nuon aandelen in 2009 aan het Zweedse energieconcern Vattenfall AB) wil het provinciaal bestuur meer mensen aan het werk zien te krijgen, ook in de toerismebranche. Dat doet het door rechtstreeks mogelijkheden te bieden aan bedrijven, instellingen en ondernemers.

Gedeputeerde Staten van Fryslân: “Onze middelen zetten we duurzaam in met een structureel effect. We gaan de middelen zo in zetten dat we een deel van het geld op termijn terug ontvangen en opnieuw in kunnen zetten. Deze investeringsagenda is tot stand gekomen samen met de Mienskip. De Provincie Fryslân heeft veel reacties van inwoners, bedrijven, instellingen en gemeenten mogen ontvangen. Al deze ideeën hebben ons geholpen om invulling te geven aan de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’. Er zijn ruim 600 ideeën bij ons aangeleverd. En aan de hand van deze ideeën hebben we ons gericht op drie thema’s waarbij is geprobeerd om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen uit de samenleving. Het denken van onderaf op is typerend voor Wurkje foar Fryslân. Ook typisch is de overgang van ‘subsidie denken’ naar ‘investering denken’. Het provinciale geld is een middel om samen resultaten te behalen. Iedere geïnvesteerde euro lokt daardoor een extra investering van meerder euro’s uit: een ‘multiplier-effect’. Daarnaast wil de provincie het geld ‘revolverend’ besteden. Een gedeelte van het geld dat naar projecten gaat, moet weer terugkomen. Zo kan het opnieuw ingezet worden voor de Friese mienskip.”

In de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’ staan drie thema's centraal. Deze zijn onderverdeeld in vijf subdoelen: 1. Vergroten van het innovatievermogen; 2. Beschikbaar stellen van bedrijfsfinanciering; 3. Vergroten van het organiserend vermogen; 4. Versterken van het menselijk kapitaal; 5. Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Vergroten innovatievermogen

Het vergroten van het innovatievermogen is een van de vijf subdoelen uit de investeringsagenda ‘Wurkje foar Fryslân’. De Provincie Fryslân wil de innovatiekracht van het Friese Bedrijfsleven versterken.
“Innovatie door MKB-bedrijven versterkt de Friese economie en pakt maatschappelijke uitdagingen aan. Het versterken van de internationale concurrentiepositie van de speerpuntsectoren Agrofood, Water en Toerisme, is de komende jaren de focus van het provinciale economische beleid. Een sterk ecosysteem van open innovatie is het middel en goede toegang tot kapitaal is daarvan een essentieel onderdeel. Middels het investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’ wordt sterk ingezet op innovatiebevordering en de provincie Fryslân wil de groei van innovatieve MKB-bedrijven in Fryslân (mee)financieren, zodat de economie zich blijft vernieuwen, hoogwaardige werkgelegenheid wordt gecreëerd en een stevige basis ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.”

De innovatieve cockpits van de Andante 438 OC uit de nieuwe lijn lifestyle motorjachten van Aquanaut Yachting Holland in Sneek zijn ontworpen om buitenlandse bootliefhebbers aan te spreken die niets hebben met Hollands nautisch classicisme. Italianen, maar ook jonge Nederlanders en Duitsers, houden van design: in huis, op de weg en op het water. Aquanaut presenteert de exclusieve Andante januari 2015 op ’s werelds grootste watersportbeurs, Boot in Düsseldorf. Info: http://www.aquanaut.nl/motorjachten/andante/andante-438-oc/
De innovatieve cockpits van de Andante 438 OC uit de nieuwe lijn lifestyle motorjachten van Aquanaut Yachting Holland in Sneek zijn ontworpen om buitenlandse bootliefhebbers aan te spreken die niets hebben met Hollands nautisch classicisme. Italianen, maar ook jonge Nederlanders en Duitsers, houden van design: in huis, op de weg en op het water. Aquanaut presenteert de exclusieve Andante januari 2015 op ’s werelds grootste watersportbeurs, Boot in Düsseldorf. Info: http://www.aquanaut.nl/motorjachten/andante/andante-438-oc/
De innovatieve cockpits van de Andante 438 OC uit de nieuwe lijn lifestyle motorjachten van Aquanaut Yachting Holland in Sneek zijn ontworpen om buitenlandse bootliefhebbers aan te spreken die niets hebben met Hollands nautisch classicisme. Italianen, maar ook jonge Nederlanders en Duitsers, houden van design: in huis, op de weg en op het water. Aquanaut presenteert de exclusieve Andante januari 2015 op ’s werelds grootste watersportbeurs, Boot in Düsseldorf. Info: www.aquanaut.nl/motorjachten/andante/andante-438-oc
10 miljoen voor stimulering Friese export

Huidige export intensiveren en nieuwe export stimuleren. Dit wil de provincie faciliteren en hierin wil de provincie de Friese ondernemers aanmoedigen. In het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2015 van Wurkje foar Fryslân wordt dit één van de speerpunten.

Om het internationale ondernemen te bevorderen, organiseerde de provincie samen met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland 27 november 2014 de bijeenkomst ‘Internationaal in 1 dag’ in het World Trade Center te Leeuwarden. Ondernemers die al exporteren en diegenen met de ambitie om in het buitenland te handelen, kregen de gelegenheid kennis en informatie op te halen en te delen. Voor het maken van concrete plannen inventariseert de provincie de komende maanden bij het Friese bedrijfsleven welke maatregelen nodig zijn. In totaal investeert Fryslân ruim € 10 miljoen in deze plannen.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries: “It befoarderjen fan eksport biedt bedriuwen kânsen om harren omset ta nimme te litten, nije ôfsetmerken te ûntdekken en ynnovaasje yn harren bedriuw te stimulearjen. Troch ûndernimmers mei inoar te ferbinen kinne wy de effekten op de Fryske merk fergrutsje. Dit biedt prachtige nije kânsen foar Fryslan.”

Uitvoeringsprogramma 2015

Eerdere plannen vanuit ‘Wurkje foar Fryslân’ waren het Aanvalsplan Menselijk kapitaal en het Aanvalsplan Woningmarkt. Uit dit laatste plan kwamen regelingen naar voren die direct invloed hebben gehad op de Friese woningmarkt, zoals de renovatiesubsidie voor woningeigenaren en de financiering van urgente projecten, zoals Studentencampus Leeuwarden.
Sinds de start van het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân (2013) is er, inclusief de vooruitlopende maatregelen en “quick wins”, al zo’n € 160 miljoen toegekend om de Friese economie te versterken.
Provinciale Staten van Fryslân behandelen deze maand het ‘Uitvoeringsprogramma 2015’.

Meer info: www.fryslan.nl/wurkje

Nanet Hak kan bedrijfsresultaat van hotels en recr...
Weststellingwerf moet hét wandelparadijs van Neder...