Harde aanvaring tussen toerismewethouder Maarten Offinga en Albert Hendriks

Discussie over de promotie van Friesland

 

Burgemeester Hayo Apotheker (links) lanceerde 22 augustus 2013 in de watersportactiviteitenboerderij en groepsaccommodatie 428 dorpen en stedenapps van Paul van Goor (rechts) van reclamebureau en softwarebedrijf MyriadM in Sneek.
Burgemeester Hayo Apotheker (links) lanceerde 22 augustus 2013 in de watersportactiviteitenboerderij en groepsaccommodatie 428 dorpen en stedenapps van Paul van Goor (rechts) van reclamebureau en softwarebedrijf MyriadM in Sneek.

SANDFIRDEN (NL) – “Jij bent mijn man niet.” Dat zei toerismewethouder Maarten Offinga (CDA) van de gemeente Súdwest-Fryslân tegen de directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland, Albert Hendriks. Die zei tegen de wethouder dat hij geen problemen had met de vele promotieclubs in de provincie. Hij vond dat een groot deel van provinciale en gemeentelijke promotiebudgetten rechtstreeks naar inventieve exportbevorderende ondernemers en actieve promotieclubs moet, klein of groot. “Naar de uitslovers”.

Hendriks was spreker op een bijeenkomst van journalisten en vertegenwoordigers van toeristenorganisaties bij watersportboerderij en camping Ykema in Sandfirden (gemeente Súdwest-Fryslân). Paul van Goor van MyriadM uit Sneek, bouwer van nieuwe dorpen- en stedenapps (http://www.usheitelan.nl/), was organisator van de happening met burgemeester Hayo Apotheker en wethouder Offinga als speciale gasten. Een onderwerp was de versnippering van de toeristische promotie van Friesland, mede naar aanleiding van een groot artikel in de Leeuwarder Courant, waarin een hele reeks aan gesubsideerde promotieoganisaties de revue passeerde. Friesland Holland blijkt het enige niet gesubsidieerde toeristenbureau met tal van samenwerkingen in alle geledingen van de toeristische sector en ook het langst bestaande (sinds 1996). Hendriks wil, gezien de omgang met gemeenschapsgeld door de inmiddels gestrande organisaties Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme en Fryslân Marketing, dat een groot deel van het beschikbaar komende provinciale promotiebudget rechtstreeks naar exportbevorderende recreatieondernemers gaat. “Omdat zij betere uitvinders, marketeers en verkopers zijn dan ambtenaren.” Hendriks ziet ook wel wat in recente inspanningen van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Versnippering geen ramp
Hendriks vindt dat men in Friesland niet zo spastisch moet doen over promotieclubs en samenwerkingsverbanden. “Zo lang ze elkander niet in de wielen rijden — wat provinciale organisaties vooral doen — en netjes met gemeenschapsgeld omgaan, is er niks aan de hand. Kleine organisaties sloven zich enorm uit voor de promotie van hun streek of dorp; dat doet geen provinciaal orgaan hun na. Organisaties als het museale samenwerkingsverband Markant Friesland, de Turfroute en Dwaande Netwerk Noordoost Friesland gaan gewoon heel efficiënt mee met Friesland Holland op tournee in het buitenland.”

De heer Offinga probeert achter en voor de schermen alle infokanalen te dempen ten gunste van één hoofdkanaal, een provinciaal kanaal. Hij vond dat Hendriks veel te negatief was over toeristische informatieverstrekking en marketing door overheden en verwante stichtingen, al vond hij wel dat ambtenaren niet de aangewezen marketeers zijn. Offinga wil de toeristische informatie provinciaal stroomlijnen. Vooral kleine ondernemers zouden daar baat bij hebben, omdat zij nauwelijks over een promotiebudget beschikken.
Hendriks: “Maar de meeste van deze kleine bedrijfjes hebben al lang onderdak bij een formule van Friesland Holland en soortgelijke provinciale en nationale organisaties, zoals Bed and Breakfast Nederland. Er wordt nu weer veel geld, energie en tijd verspild met het opnieuw uitvinden van het wiel. Stop het geld in de promotie van de provincie in het buitenland, in België, Duitsland en Zwitserland. Daar is veel winst te behalen. Sponsor degene die zich op nieuwe markten manifesteert.”

Nieuwe themapleinen op Boot Düsseldorf: Sail & Sur...
Friesland Holland op Havendagen in Delfzijl