Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vanwege slimme aanpak

Verlies voor Eindhoven en Maastricht moeilijk verteerbaar

Gedeputeerde Jannewietske de Vries, initiatiefnemer om deelname van Friesland en Leeuwarden aan Culturele Hoofdstad van Europa 2018 mogelijk te maken, bedankt 6 september 2013 het publiek op het Gouverneursplein voor de steun aan de organisatie.
Gedeputeerde Jannewietske de Vries, initiatiefnemer om deelname van Friesland en Leeuwarden aan Culturele Hoofdstad van Europa 2018 mogelijk te maken, bedankt 6 september 2013 het publiek op het Gouverneursplein voor de steun aan de organisatie.

LEEUWARDEN (NL) – De hoofdstad van de provincie Fryslân won vrijdag 6 september 2013 de spannende race tegen Eindhoven en Maastricht en mag zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen, samen met Valetta op Malta. Dit jaar (2013) zijn Kosice in Slowakije en Marseille de culturele hoofdsteden.

Tijdens een groot aftelfeest op het Gouverneursplein in Leeuwarden hoorden gedeputeerde van provincie Fryslân Jannewietske de Vries (o.a. toerisme, financiën, cultuur) en wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden (o.a. cultuur, milieu, energie & water) dat hun stad winnaar was geworden.

Het jurybezoek van maandag 2 september 2013 was al veelbelovend. Met het laatste bidbook had de Friese hoofdstad bovendien een sterke troef in handen. Vooral het laatste jaar is hard aan de overwinning gewerkt. De gedeputeerde zette haar schouders al vroeg onder de kandidaatstelling, moest veel hindernissen nemen, en is nu dan ook enorm blij met de titel.
‘Allinnich de race om de Kulturele Haadstêd al joech Ljouwert en Fryslân in flinke oppepper. Prachtige aktiviteiten waarden betocht, en de gearwurking ûnder inoar is fantastysk. Dat kinne we no fierder útbouwe. Kultureel en sosjaal binne we no echt izersterk, en de Kulturele Haadstêd sil ús in bêste ekonomyske ympuls jaan.’

Ieder jaar mogen twee landen de culturele hoofdstad van Europa leveren. Er waren aanvankelijk vijf kandidaten: Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht en Utrecht. Deze zomer ging de strijd tussen Eindhoven, Maastricht en Leeuwarden. De hoofdstad en provincie Fryslân werkten op initiatief van cultuurgedeputeerde Jannewietske de Vries al twee jaar samen om Kulturele Haadstêd 2018 mogelijk te maken. Steden en regio’s die de titel Culturele Hoofdstad van Europa dragen, krijgen een krachtige culturele, economische en sociale impuls, zo is in de loop der jaren gebleken. Alleen Marseille bakt er niet veel van door aanhoudende criminaliteit.

Isabelle Diks (links), marketingman Klaas Dijkstra (midden) en Jannewietske de Vries gaan nu de lijnen voor de toekomst uitzetten. Oud en nieuw. Achter het podium kijkt Us Heit over het Gouverneursplein terwijl de jeugd van Leeuwarden de pompeblêden van de muziektent speelt (vrijdagmiddag 6 september 2013).
Isabelle Diks (links), marketingman Klaas Dijkstra (midden) en Jannewietske de Vries gaan nu de lijnen voor de toekomst uitzetten. Oud en nieuw. Achter het podium kijkt Us Heit over het Gouverneursplein terwijl de jeugd van Leeuwarden de pompeblêden van de muziektent speelt (vrijdagmiddag 6 september 2013).


Kritiek van verliezers op jury
Uit diverse Brabantse en Limburgse mediaberichten blijkt dat Eindhoven en Maastricht slecht met het verlies kunnen omgaan. De regionale zender L1 van Limburg: “Directeur Huub Smeets van Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018 heeft forse kritiek geuit op de jury van de verkiezing.
Volgens Smeets veranderde de jury steeds de criteria en was ze vooringenomen. Volgens hem heeft de jury met Leeuwarden gekozen voor de makkelijke weg. De jury zou gekozen hebben voor de Friese hoofdstad omdat het een kleine overzichtelijke stad is. Daarmee zou de titel Culturele Hoofdstad gedevalueerd worden.”

De vet betaalde directeur Martijn Sanders van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 liet zich zaterdag 7 september 2013 in soortgelijke bewooordingen uit. Hij zei zondag 8 september 2013 tegen Omroep Brabant zich onhandig te hebben uitgedrukt over het juryoordeel om voor Leeuwarden te kiezen. Zaterdag zei hij dat hij te laat wist dat burgerschapszin (in het Fries: “mienskip”) een belangrijk criterium was. “Het wel of niet missen van het criterium zorgt voor veel reuring in politiek Brabant,” aldus de regionale omroep. “De PVV is er woedend over dat artistiek directeur Martijn Sanders niet wist dat 'burgerschapszin' één van de belangrijkste criteria was voor de titel Culturele Hoofdstad 2018. De partij vindt dat de artistiek leider zijn vergoeding moet teruggeven aan de Brabantse belastingbetaler.”

De door de staatssecretaris benoemde Nederlandse jury voor de verkiezing van Culturele Hoofdstad 2018 bestaat uit Dingeman Kuilman, bestuursvoorzitter van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Christine de Baan, Margot Gerené, Nynke Stellingsma, Janneke van der Wijk en Rutger Wolfson. Daarnaast zijn er zeven leden die zijn aangewezen door Europese instellingen: Constantin Chiriac (Roemenië), Manfred Gaulhofer (Oostenrijk), Steve Green (Verenigd Koninkrijk), Erna Hennicot-Schoepges (Luxemburg), Sir Jeremy Isaacs (Verenigd Koninkrijk), Jordi Pardo Rodriguez (Spanje) en Elisabeth Vitouch (Oostenrijk).

Info: http://www.2018.nl/

Het woord dat scoort: Mienskip!
XL infocenters in hele provincie