Wethouder Gea Akkerman van gemeente Súdwest-Fryslân boos

 

Afsluitdijk met megamolens kan én een energiepark én een internationale topattractie worden als moderne Kinderdijk.
Afsluitdijk met megamolens kan én een energiepark én een internationale topattractie worden als moderne Kinderdijk.

SNEEK (NL) - Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân wil dat Provinciale Staten van de provincie Friesland kiest voor molens langs de Afsluitdijk. Afgelopen week maakte Eneco duidelijk dat Fryslân met grotere windmolens langs de Afsluitdijk het overgrote deel van de opgave voor windenergie kan halen. “Er kan wat ons betreft dan ook een streep door de plannen voor een windmolenpark in het IJsselmeer”, aldus wethouder Gea Akkerman.

“Het is namelijk mogelijk om met 30 grotere molens op het Friese gedeelte van de Afsluitdijk 240 megawatt te realiseren. Samen met de plannen op de Kop van de Afsluitdijk en de bestaande molens pakt Súdwest-Fryslân dan ruim haar verantwoordelijkheid. We realiseren dan maar liefst 360 megawatt in de gemeente. Voor de overige 170 megawatt moet dan echt ergens anders in de provincie worden gezocht.”

Afsluitdijk met megamolens kan én een energiepark én een internationale topattractie worden als moderne Kinderdijk.
Afsluitdijk met megamolens kan én een energiepark én een internationale topattractie worden als moderne Kinderdijk.

Fryslân moet ruimte maken voor 530,5 megawatt aan stroom uit windparken. “Vanaf het begin heeft Súdwest-Fryslân aangegeven dat als plaatsing van windmolens op de Afsluitdijk voldoende rendement oplevert, een windmolenpark in het IJsselmeer geen optie meer is. Uit onderzoek blijkt nu dat dit het geval is.”

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de provincie Fryslân om deze nieuwe inzichten te betrekken bij het aanwijzen van de locaties. Windmolens langs de Afsluitdijk sluiten goed aan bij het plan op de Kop van de Afsluitdijk. Ook is hier meer draagvlak voor dan een park in het IJsselmeer. Het college vindt dat de plannen in Súdwest-Fryslân waar geen draagvlak voor is moeten vervallen. In Súdwest-Fryslân gaat het om het plan bij Sieswerd en Beabuorren.