Na gloeiend duur Friese Merenfeest wordt de rest van Friesland ontwikkeld.....

Gedeputeerde recreatie en toerisme, Klaas Kielstra van provincie Fryslan, sluit vaarproject feestelijk af

Feestelijke afsluiting van het Friese Merenproject in de Prinsentuin in Leeuwarden. Fotografie: Jakob van Essen van Het Hoge Noorden
Feestelijke afsluiting van het Friese Merenproject in de Prinsentuin in Leeuwarden. Fotografie: Jakob van Essen van Het Hoge Noorden.

LEEUWARDEN (NL) – “In de komende jaren bouwt de provincie haar sterke positie op het terrein van toerisme verder uit, waarbij zij zich richt op meer dan alleen watersport. Hoewel Het Friese Merenproject stopt, zijn nog niet alle projecten afgerond. Zo gaat het werk door in Franeker, Harlingen, Joure en Stavoren. Ook langs de Turfroute gebeurt nog veel om deze vaarroute beter toegankelijk te maken. Daarnaast gaat provincie Fryslân in de komende jaren haar focus op het terrein van toerisme verbreden. Zij richt zich straks bijvoorbeeld ook op de Wadden, het Lauwersmeergebied en de Zuidoosthoek. Door de verschillende vormen van recreatie zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, wil ze bezoekers optimaal laten genieten van al het moois dat Fryslân te bieden heeft.”

Dit meldde de nieuwe toerismegedeputeerde van Friesland, Klaas Kielstra (VVD) uit Stiens bij de feestelijke afsluiting op zaterdagavond 19 september 2015 van het Friese Merenproject in Leeuwarden. Het publiek genoot er zaterdag van muziek en theater in de Prinsentuin. Op alle zeven feestlocaties was veel animo voor de Open Dag op zondag 20 september 2015, aldus de heer Kielstra in een persbericht. “Zo namen tientallen mensen een kijkje in het bedieningsgebouw van Sluis Stavoren, werd er in Earnewâld volop gesurvivald en gevaren en kon ook het flyboarden in Franeker op veel belangstelling rekenen. In Sneek werd het elektrisch varen gepromoot en in Rijs werd door het bos gevaren. In Grou waren er de nautische markt en oude ambachten. Een aantal kinderen leerden vanuit het zeilcentrum deze dag de eerste beginselen van het zeilen.”

Commentaar op feest van 160.000 euro
Albert Hendriks, directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland:
“De afgelopen 15 jaar werd er rondom tientallen Friese Merenprojecten, hoe klein ook, minstens twee keer feest gevierd, soms drie keer. Eerst vanwege “de eerste paal” of “het eerste stopcontact” en daarna vanwege de opening. Soms volgde nog een groots open dagfestijn. 160.000 euro kostten de Friese Meren project- en bobofeestjes van afgelopen zaterdag en zondag, las ik in de Leeuwarder Courant van vandaag (21 sept. 2015). Toerismegedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) zegt tegen journalist Pier Abe Santema dat het nu tijd is om meer vaartoeristen naar de bossen van Appelscha en naar het Lauwersmeergebied (Kollum e.o.) te lokken. Daar, met name in de krimpdorpen, zitten ze immers al jaren te springen om meer toeristen. De in pleziervaarwegen gestoken € 450 miljoen ging nu vooral richting Friese meren, de Elfstedenvaarroute en de Friese IJsselmeerkust. Oostelijk Friesland kon er nauwelijks, eigenlijk niet van profiteren. Het was veel beter geweest dat ze die 160.000 euro (gemeenschapsgeld van alle Friezen!) nu niet in feesten hadden gestoken, maar direct besteed hadden aan de internationale promotie van de Friese Wouden en de Lauwersmeerregio. Of met dat geld de storingen aan de sluizen in de Noordelijke Elfstedenvaarroute direct hadden verholpen. Dan waren die gewenste boottoeristen nu al in groten getale in Appelscha, Kollum, De Westereen, Gorredijk, Mildam en Wolvega. Ga daarna, als heel Friesland blij is, maar feestvieren. En provinciale bestuurders en ambtenaren, betaal dat vooral uit eigen zak. En waar ik zaterdag en zondag was? Inderdaad, niet op het feest (bedankt voor de uitnodiging), maar heb met veel plezier de bos- en waterrijke oostelijke helft van Friesland gepromoot op de 50+ beurs in Utrecht en in Enkhuizen.”

Meer informatie over Friese Merenproject:
www.fryslan.frl
www.friesemeren.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com

In Delfstrahuizen-Echtenerbrug werd zondag 20 september 2015 het Multi Sanitair Gebouw (MSG) geopend. Dit nieuwe gebouw is gerealiseerd door een samenwerking tussen de provincie, gemeente De Fryske Marren, Plaatselijk Belang De Trije Doarpen en twee plaatselijke sportverenigingen. De bouw van het MSG is onderdeel van een grotere herinrichting, waarmee Delfstrahuizen en Echtenerbrug aantrekkelijker gemaakt is voor watersporters. Wethouder Van der Pal en gedeputeerde Kielstra onthulden de naam ‘In de Lieuwte’. Fotografie: Camerik Voortman (public relationsbureau van de provincie).

In Delfstrahuizen-Echtenerbrug werd zondag 20 september 2015 het Multi Sanitair Gebouw (MSG) geopend. Dit nieuwe gebouw is gerealiseerd door een samenwerking tussen de provincie, gemeente De Fryske Marren, Plaatselijk Belang De Trije Doarpen en twee plaatselijke sportverenigingen. De bouw van het MSG is onderdeel van een grotere herinrichting, waarmee Delfstrahuizen en Echtenerbrug aantrekkelijker gemaakt is voor watersporters. Wethouder Van der Pal en gedeputeerde Kielstra onthulden de naam ‘In de Lieuwte’. Fotografie: Camerik Voortman (public relationsbureau van de provincie).

Merk Fryslân en Friesland Holland samen op zeer dr...
Snitser Mar: internationale advertentiecampagne, w...