Nieuwe grensborden: Frysklân met domeinnaam vanhartewel.com

Provincie vervangt ‘wolkom’ en ‘oant sjen’ borden

Bijna honderd van deze grensborden worden vanaf morgen geplaatst op de grens van de provincie Friesland met Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland en Noord-Holland.
Bijna honderd van deze grensborden worden vanaf morgen geplaatst op de grens van de provincie Friesland met Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland en Noord-Holland.

LEEUWARDEN (NL) – De provincie Fryslân voorziet alle invalswegen van nieuwe grensborden: ‘Frysklân’, Fryslan met een ‘k’ in het midden. ‘Frysklân’ zou een correctere vertaling zijn van Fries land oftewel Friesland. Morgen wordt het eerste paneel onthuld door John Jorritsma, commissaris van de Koning in Friesland.

De provincie in een verklaring: “Het is Frysklân geworden met de domeinnaam www.vanhartewel.com als uitnodigende Nederlandstalige ondertitel. Die doet meer recht aan de veeltaligheid van de provincie en vervangt daarom de grote rode pompeblêden met de tekst ‘Wolkom yn Fryslân’.”

Over het bord ‘Oant sjen’, in het Nederlands ‘tot ziens’, moet nog gedebatteerd worden, aldus een woordvoerder: “Daarover moeten de nieuwe Staten een beslissing nemen. Gezien de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen maakt ‘Auf Wiedersehen’ de meeste kans. ‘Tschüss’, veel gebruikt in de deelstaat Nordrhein-Westfalen, waar de meeste toeristen en bezitters van jachten en tweede woningen in Friesland vandaan komen, maakt ook kans.”

Om met name het respect voor Frieslands tweede taal, het Stellingwerfs, te benadrukken, wordt woensdag het logo met pay-off onthuld op de grens van Friesland met Overijssel door de commissaris van de Koning in Friesland.

AFûK
‘Frysklân’ is de voorkeurvertaling van ‘Fries land’ op officiële Friese vertaalsites, stelt het provinciaal bestuur. Het in Leeuwarden gevestigde taalinstituut AFûK zegt desgevraagd bij monde van Fokke Jagersma ‘Frysklân’ het resultaat te vinden van out-of-the-box-denken van provinciale marketeers. “Het is zeer geschikt voor handelsdoeleinden.”

Land van staartvlechters
Drs Pieter Duijff van de wetenschappelijk onderzoeksinstituut Fryske Akademy is minder enthousiast. “As men útgean soe fan Frysklân, dan soe it in gearsetting fan in eigenskip en it wurd lân wêze. Dat is fansels net sa. Wis, men hat in Frysk lân, mar dat is wat oars. It is it lân fan de Friezen. Fandêr Fryslân.”

Volgens wetenschapper Duijff is de provincienaam Fryslân of Friesland niet eenvoudig te verklaren, een heksentoer: “Etymology fan nammen, ynklusyf toponimen, kin in hiel lestige boel wêze. De ferklearring fan ús lânnamme sit yn dy lestige kategory. Men moat yn sokke gefallen akseptearje dat men gjin ferklearring jaan kin. Der is wol besocht en lis in ferbân mei 'frissel': Friezen soenen frissels (= staartvlechten) yn it hier hân hawwe. Mar wis is de ferklearring perfoarst net. Myn antwurd oan toeristen soe wêze: de namme is âld en mei dêrtroch is in etymologyske ferklearring in poepetoer.”

Meer informatie over Friesland en haar taal- en cultuurinstituten:
www.frysklan.nl
http://afuk.frl/
http://www.fryske-akademy.nl/  

Deze borden worden in fasen verwijderd, mede vanwege protesten, onder andere uit de grote Zuid-Friese gemeenten Weststellingwerf (Wolvega) en Ooststellingwerf (Oosterwolde). Daar wordt overwegend Nedersaksisch — een soort Drents — gesproken en de gemeentebesturen eisten daarom de tekst ‘Tot kiekes’ naast ‘Oant sjen’. De gemeente Het Bildt (Sint Annaparochie) in het noorden van Friesland eiste ‘ant kikes’, Bildts voor ‘tot ziens’. Om een woordenbrei op de rode pompeblêden te voorkomen hebben Gedeputeerde Staten van Friesland besloten de tot-ziens-borden weg te halen en binnenkomers alleen te verwelkomen met ‘vanhartewel.com’ en fanhertewol.com’ in regio’s waar iedereen Fries spreekt, zoals in de gemeente Smallingerland (Drachten).
Deze borden worden in fasen verwijderd, mede vanwege protesten, onder andere uit de grote Zuid-Friese gemeenten Weststellingwerf (Wolvega) en Ooststellingwerf (Oosterwolde). Daar wordt overwegend Nedersaksisch — een soort Drents — gesproken en de gemeentebesturen eisten daarom de tekst ‘Tot kiekes’ naast ‘Oant sjen’. De gemeente Het Bildt (Sint Annaparochie) in het noorden van Friesland eiste ‘ant kikes’, Bildts voor ‘tot ziens’. Om een woordenbrei op de rode pompeblêden te voorkomen hebben Gedeputeerde Staten van Friesland besloten de tot-ziens-borden weg te halen en binnenkomers alleen te verwelkomen met ‘vanhartewel.com’ en fanhertewol.com’ in regio’s waar iedereen Fries spreekt, zoals in de gemeente Smallingerland (Drachten).

Deze borden worden in fasen verwijderd, mede vanwege protesten, onder andere uit de grote Zuid-Friese gemeenten Weststellingwerf (Wolvega) en Ooststellingwerf (Oosterwolde). Daar wordt overwegend Nedersaksisch — een soort Drents — gesproken en de gemeentebesturen eisten daarom de tekst ‘Tot kiekes’ naast ‘Oant sjen’. De gemeente Het Bildt (Sint Annaparochie) in het noorden van Friesland eiste ‘ant kikes’, Bildts voor ‘tot ziens’. Om een woordenbrei op de rode pompeblêden te voorkomen hebben Gedeputeerde Staten van Friesland besloten de tot-ziens-borden weg te halen en binnenkomers alleen te verwelkomen met ‘vanhartewel.com’ en fanhertewol.com’ in regio’s waar iedereen Fries spreekt, zoals in de gemeente Smallingerland (Drachten).

De Friese versie van ‘vanhartewel.com’.
De AFûK, Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje (algemene Friese onderwijscommissie) vindt ‘Frysklân’ zeer geschikt voor de promotie van Friesland. De uitgeverij, boekhandel en het cursusinstituut zijn gevestigd op het adres Boterhoek 3 in Leeuwarden, tegenover de toren Oldehove (Bûterhoeke 3, Ljouwert, foar de Aldehou oer). Sinds haar oprichting in 1924 organiseert de AFûK door de hele provincie Friesland op verschillende niveaus cursussen Fries voor zowel Friestaligen als niet-Friestaligen. Het aanbod varieert van cursussen grammatica, schrijfvaardigheid, geschiedenis, spreekvaardigheid, leesvaardigheid tot spoedcursussen op maat en eduFrysk, de digitale leermethode Fries. Meer info: www.afuk.frl
De Friese versie van ‘vanhartewel.com’. De AFûK, Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje (algemene Friese onderwijscommissie) vindt ‘Frysklân’ zeer geschikt voor de promotie van Friesland. De uitgeverij, boekhandel en het cursusinstituut zijn gevestigd op het adres Boterhoek 3 in Leeuwarden, tegenover de toren Oldehove (Bûterhoeke 3, Ljouwert, foar de Aldehou oer). Sinds haar oprichting in 1924 organiseert de AFûK door de hele provincie Friesland op verschillende niveaus cursussen Fries voor zowel Friestaligen als niet-Friestaligen. Het aanbod varieert van cursussen grammatica, schrijfvaardigheid, geschiedenis, spreekvaardigheid, leesvaardigheid tot spoedcursussen op maat en eduFrysk, de digitale leermethode Fries. Meer info: www.afuk.frl


BTW-verhoging extra schadelijk voor Fries toerisme...
Friesland Holland op e-bike show, outdoorshow bij ...