Opleuken Holland-icoon Afsluitdijk bevordert toerisme in Noord-Friesland

Dam van Cornelis Lely trekt nu al 300.000 bezoekers per jaar

De Afsluitdijk in beeld gebracht door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland.
De Afsluitdijk in beeld gebracht door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland.

KORNWERDERZAND (NL) - Het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor toeristen is één van de  ambities van de regionale overheden in de provincies Noord-Holland en Fryslân. Nu trekt de dam al zo’n 300.000 bezoekers per jaar, maar met een paar kunstgrepen kunnen het er veel meer worden. Een opgewaardeerde Afsluitdijk leidt thematoeristen naar het Noord-Friese terpenland, UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en Leeuwarden, in 2018 culturele hoofdstad van Europa.

De onderzoekers, Dr. Albert Postma, Professor of Scenario Planning van The European Tourism Futures Institute
Stenden University in Leeuwarden en Jan Jaap Thijs van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd:
“Er zijn weinig toeristische voorzieningen op de Afsluitdijk. Toch is het een icoon met internationaal aanzien. Door het beter benutten van de toeristische potentie van de Afsluitdijk, zullen er meer toeristen komen. We moeten deze toeristen verleiden langer te verblijven op de Afsluitdijk en in de regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid en lokale economie.”

Onderzoek toeristisch-recreatieve potenties
In 2014 hebben het European Tourism Future Institute (ETFI) van Stenden en Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek gedaan naar de wensen van (potentiële) bezoekers aan de Afsluitdijk. 22 Januari 2015 hebben de onderzoekers het rapport met de resultaten overhandigd aan de wethouders Theo Meskers (gemeente Hollands Kroon) en Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) tijdens de stakeholdersbijeenkomst van Rijkswaterstaat en het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk.

Conclusies onderzoek
Een aantal cijfers:
•    Aantal bezoekers per jaar ca. 300.000
•    Ruim 70% van de bezoekers is eerder bij de Afsluitdijk gestopt
•    Driekwart van de bezoekers wil opnieuw stoppen bij de Afsluitdijk
•    25% van de bezoekers komt per touringcar

De meeste bezoekers:
•    stoppen voor het uitzicht
•    stoppen maximaal een half uur
•    komen uit Nederland, Duitsland, Scandinavië, Spanje, Italië, Azië, Rusland en Israël

Leefstijlonderzoek
Op basis van de wensen, motieven en interesses die recreanten hebben, hebben de RECRON en Smart Agent zeven leefstijlprofielen ontwikkeld die inzicht geven in het gedrag en de beleving van recreanten. Elke leefstijl heeft een eigen kleur. Bij de dagrecreatie zijn dat uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua, avontuurlijk paars, stijlvol en luxe blauw en creatief en inspirerend rood.

De onderzoekers hebben het huidige recreatieve aanbod op de Afsluitdijk een kleur gegeven. En dit vergeleken met de leefstijlen. Daarnaast hebben ze bezoekers van het Monument en Kornwerderzand geteld en geïnterviewd. De meeste bezoekers van de Afsluitdijk horen bij de ‘gele’ leefstijl.

Het onderzoek heeft een duidelijk beeld van de bezoekers van de Afsluitdijk opgeleverd. Met deze informatie kunnen ondernemers hun aanbod beter afstemmen op de doelgroep. Het projectbureau gaat deze informatie gebruiken voor de uitwerking van hun plannen en in hun advisering.

Reacties op het onderzoek
Tijdens de stakeholderbijeenkomst zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan toeristisch-recreatieve ondernemers uit de regio en andere belangstellenden. Vooral ondernemers vanuit de Noord-Hollandse kant benadrukken het belang internationaal toerisme. De Afsluitdijk is maar een uurtje rijden vanaf Schiphol en is een mooie toeristische route langs Unesco Werelderfgoed, de Waddenzee.

“Dit rapport is een goed fundament voor het verdere beleid. Ik heb het gevoel dat we met dit rapport goed in staat zijn om randvoorwaarden te creëren om ondernemers te helpen hun ideeën uit te werken’, aldus wethouder Meskers van Hollands Kroon. Ook wethouder Offinga ziet het rapport als een belangrijke basis om ondernemers te faciliteren. “Ik ben meer dan blij met dit rapport. De Afsluitdijk is een parel waar we zorgzaam mee om moeten gaan. De dijk biedt kansen voor de hele regio.  En voor de Culturele hoofdstad 2018 is het de mooiste oprijlaan.”

Rijk en Regio werken samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De Regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen zorgen Rijk en Regio voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Download HIER de resultaten van het onderzoek.

Meer informatie:
www.deafsluitdijk.nl
www.waddenzeeland.nl
www.leeuwarden2018.info
Bureau voor toerisme van Fryslân: www.frieslandholland.nl

De Afsluitdijk in beeld gebracht door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland. 

CMT Stuttgart: camper onstuitbaar in opmars, inter...
Friesland alleenheerser in hal 14 Messe Düsseldorf