Watersporters stranden op slecht gastheerschap en ondermaatse walvoorzieningen

 Provincie Fryslân lijkt in paniek na zwaar tegenvallend rendement Friese Meren-project:

LEEUWARDEN (NL) – De Friese Meren werden als goud verkocht aan de toerist, maar als blik gewaardeerd. Het rendement op de investering van maar liefst 450 miljoen in nat Fryslân is zoek. Het roer moet om in het Friese waterland. Beter gezegd: baggeren en bruggen verhogen alleen is niet voldoende.

 Probleem. Friesland wordt steeds oninteressanter voor jongeren doordat overheden voortdurend focussen op rijke senioren. Deze leerlingen van een school uit Dortmund waren eind september in een jeugdherberg aan het water in Grou, in het Friese Meren-gebied: “Hier is helemaal niks te beleven. Onze parallelklas is in Beieren, slaapt voor 60 euro per persoon per week meer in een luxe hotel met een uitgebreid ontbijtbuffet en hebben een grote keus uit outdooractiviteiten en uitgaansmogelijkheden. Je kunt hier alleen maar zeilen met een oude boot. We mogen hier niet eens muziek maken of hard lachen op het balkon.” Eén van de jongeren uit het Ruhrgebied gaat in de zomer altijd met zijn ouders op vakantie bij De Kuilart in Koudum. “Daar is voor de jeugd wel veel te beleven, onder andere een mooi zwembad, en het ligt niet eens in een dorp.” Aan de dood ontsnapt: de Johan Frisosluis. Hij wordt vergroot.

Probleem. Friesland wordt steeds oninteressanter voor jongeren doordat overheden voortdurend focussen op rijke senioren. Deze leerlingen van een school uit Dortmund waren eind september in een jeugdherberg aan het water in Grou, in het Friese Meren-gebied: “Hier is helemaal niks te beleven. Onze parallelklas is in Beieren, slaapt voor 60 euro per persoon per week meer in een luxe hotel met een uitgebreid ontbijtbuffet en hebben een grote keus uit outdooractiviteiten en uitgaansmogelijkheden. Je kunt hier alleen maar zeilen met een oude boot. We mogen hier niet eens muziek maken of hard lachen op het balkon.” Eén van de jongeren uit het Ruhrgebied gaat in de zomer altijd met zijn ouders op vakantie bij De Kuilart in Koudum. “Daar is voor de jeugd wel veel te beleven, onder andere een mooi zwembad, en het ligt niet eens in een dorp.”

Aan de dood ontsnapt: de Johan Frisosluis. Hij wordt vergroot.

Het belang van ecologie en duurzaamheid in het Friese Merenproject moet veel groter, vindt de provincie Fryslân.
“De investeringen in de verbetering van de Friese meren moeten de komende jaren worden verzilverd. Dat kan als het accent wordt gelegd op natuur,  landschap en duurzaamheid en er meer aandacht komt voor ‘goed gastheerschap’.”
Dit staat in het uitvoeringsprogramma voor de laatste 5 jaar van het Friese Merenproject. Dit project startte in het jaar 2000 en stopt in 2015. Tegen die tijd is er door provincie, gemeenten en ondernemers € 450 miljoen geïnvesteerd om de kwaliteit van de Friese Meren te verbeteren.
De provincie: “Door het Friese Merenproject wordt Fryslân aantrekkelijker voor watersporters en dat is goed  voor de werkgelegenheid en economie. Zo steeg de werkgelegenheid in de Friese watersport in de periode 2000-2010 met 22,7%.”

Ondernemers, havenmeesters en brug- en sluiswachters moeten van de provincie vriendelijker zijn tegenover de toerist. Ze moeten op cursus. De toiletjuffrouw van Lemmer, Corrie Gedaan, kan wel thuis blijven. In haar toiletgebouw aan de Kortestreek, in hartje Lemmer, is het altijd dikke pret. Al 15 jaar halen watertoeristen er de nieuwste vakantiegidsen en toeristenkaarten van het bureau voor toerisme Friesland Holland. Mevrouw Gedaan en haar man kennen alle klanten van Friese charterbedrijven en vele prominenten uit binnen- en buitenland die de boot in de Zijlroede, in het Dok, afmeren.
Ondernemers, havenmeesters en brug- en sluiswachters moeten van de provincie vriendelijker zijn tegenover de toerist. Ze moeten op cursus. De toiletjuffrouw van Lemmer, Corrie Gedaan, kan wel thuis blijven. In haar toiletgebouw aan de Kortestreek, in hartje Lemmer, is het altijd dikke pret. Al 15 jaar halen watertoeristen er de nieuwste vakantiegidsen en toeristenkaarten van het bureau voor toerisme Friesland Holland. Mevrouw Gedaan en haar man kennen alle klanten van Friese charterbedrijven en vele prominenten uit binnen- en buitenland die de boot in de Zijlroede, in het Dok, afmeren.

Geld is op
De start van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân dit voorjaar was aanleiding om Het Friese Merenproject nog eens kritisch te bekijken: sporen de oorspronkelijke ambities met het coalitieakkoord? Is er genoeg geld? Deze doorlichting heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe plannen voor de infrastructuur meer volgen. Bestaande of al gestarte grote werken, zoals de sluis bij Stavoren, worden afgerond. Toegangspoorten als Lemmer, Harlingen Lauwersoog en de zuidoever van het Tsjûkemar worden verfraaid. Tien watersportkernen (waaronder Heeg, Woudsend, IJlst, Earnewâld en Dokkum) worden opgeknapt.

De balans tussen economie en ecologie is in het uitvoeringsprogramma belangrijk. Juist de natuur en het landschap zijn toeristische trekkers, vindt het college. Daarom zullen vaker ecologische maatregelen worden genomen om de druk op de natuur, door een groeiend aantal recreanten op het water, te compenseren.

Ambassadeurs
Watersporters kijken voordat zij kiezen voor een regio vaak op ervaringsforums hoe andere mensen hun verblijf hebben ervaren. Daarom is het belangrijk dat  ondernemers, havenmeesters en brug- en sluiswachters zich ervan bewust zijn dat zij ambassadeurs zijn van Fryslân. Ook daar is in het uitvoeringsprogramma aandacht voor.
Verder moet het aantal toeristische voorzieningen op de wal toenemen en in kwaliteit stijgen. Fryslân moet watersporters meer verleiden om een uitstapje op de wal te maken. Dan leveren de investeringen op en rond de Friese meren meer rendement op.

Staat bekend als een voorbeeldige gastheer: de altijd behulpzame Jan Rodenhuis (“Jantje Patat”), medewerker van Jacob Huisman’s rederij met traditionele zeilschepen. De heer Rodenhuis is onder andere verantwoordelijk voor de uitgifte van sloepen bij hotel Galamadammen en treedt af en toe op als havenmeester. Hij heeft altijd lol, ook in zijn werk, net als zijn baas Jacob, de zoon van de schilder Jopie Huisman. Staat bekend als een voorbeeldige gastheer: de altijd behulpzame Jan Rodenhuis (“Jantje Patat”), medewerker van Jacob Huisman’s rederij met traditionele zeilschepen. De heer Rodenhuis is onder andere verantwoordelijk voor de uitgifte van sloepen bij hotel Galamadammen en treedt af en toe op als havenmeester. Hij heeft altijd lol, ook in zijn werk, net als zijn baas Jacob, de zoon van de schilder Jopie Huisman.

Staat bekend als een voorbeeldige gastheer: de altijd behulpzame Jan Rodenhuis (“Jantje Patat”), medewerker van Jacob Huisman’s rederij met traditionele zeilschepen. De heer Rodenhuis is onder andere verantwoordelijk voor de uitgifte van sloepen bij hotel Galamadammen en treedt af en toe op als havenmeester. Hij heeft altijd lol, ook in zijn werk, net als zijn baas Jacob, de zoon van de schilder Jopie Huisman.

Nederlands Bureau voor Toerisme en Fryslân Marketi...
Friesland Holland met ‘WaddenzeeLand’ naar buitenl...